ПРОБЛЕМА ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАКОРДОННИХ ВЧЕНИХ

  • І.Г. Денисов

Анотація

Денисов І.Г. Проблема відхилень у поведінці підлітків з точки зору закордонних вчених. Розглядаються проблеми девіантної поведінки підлітків. Обґрунтовується використання психокорекційних прийомів і методів в повсякденному педагогічному процесі, що сприяє розвитку і формуванню соціально прийнятних форм поведінки підлітків і профілактиці девіантних вчинків.

Ключові слова. Підлітки, відхилення, злочинність, девіантна поведінка, генотип.

 

 

Литература

 

Боришевський М. Психологія виховання і державотворення / М.Боришевський // Інформаційний бюлетень АПН України: психолого-педагогічні новини. – 1994. – № 2 – травень-червень. – С.1 – 9.

Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці / І.Г.Денисов // Постметодика. – 2002. –  №7 – 8 (45 – 46). – С. 207 – 212.

Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю.А.Клейберг. – М.: Сфера, 2001.– 659 с.

Копытин А. И. Основы Арт-терапии/ А.И. Копытин.- СПб.: «Лань», 1999. – 256 с.

Основи практичної психології / В.Панок , Т.Титаренко, Н.Чепелєва  та ін.: підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Энциклопедия глубинной психологии / Под ред. А.М. Боковикова. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – Т.2. – 389 с.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.Г. Денисов
старший викладач кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи