ПЕДОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ПРО ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ У СИНЕРГЕТИЧНОМУ ВИМІРІ

  • Ю.С. Литвина

Анотація

Литвина Ю.С. Педагогічна спадщина про вивчення дитини у синергетичному вимірі. У статті зроблено спроби знайти концепти сінергетичного підходу у вивченні дитини в педологічній спадщині та доведено доцільність використання засад педології у процесі формування нової методологічної культури.

Ключові слова. Синергетика, педологія, формування дитини, концепти синергетичного підходу, колектив, парадигма освітньої діяльності.

 

 

Литература

 

Добронравова І.С. Філософія науки і сінергетика освіти / І.С. Добронравова // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 7 – 12.

Залужний О.С. Вчення про колектив: методологія / О.С.Залужний. – Харків: Держ.вид-во Укр. – 1929. – 223 с.

Катаєв З.С. Деякі сінергетичні аспекти функціонування освіти як соціального інституту / З.С. Катаєв, О Шамровський // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 65 – 67.

Ніколенко Д.Ф. Педологія: питання теорії і практики / Д.Ф. Ніколенко // Рад. освіта. – 1988. – № 42. – С. 2 – 3.

Соколянський І.В. Про поведінку особистості / І.В.Соколянський // Рад. освіта. – 1925. – № 4. – С. 7 – 20.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю.С. Литвина
старший викладач економіко-гуманітарного факультету  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Номер
Розділ
Статьи