Особливості формування компетентності в техніці письма на початковому етапі вивчення англійської мови

  • Марія Прокопчук

Анотація

Статтю  присвячено  питанню формування  компетентності  в техніці письма на початковому етапі вивчення іноземної  мови  слухачами  кафедри мовної  підготовки  Інституту державного  управління  у сфері цивільного  захисту,  що  вивчають англійську  мову  як  першу  іноземну. Досліджено  особливості  навчального процесу  крізь  призму  організації переносу  та  нейтралізації інтерференції  на  рівні  знань,  навичок та  мовної  усвідомленості  в процесі формування  графічних  та орфографічних  субкомпетентностей; уточнено  педагогічні  передумови ефективної  організації  навчального процесу.  Проаналізовано  підходи зарубіжних  і вітчизняних  науковців  до розуміння  сутності  компетентності в техніці  письма,  на підставі  чого сформульовано  висновок,  що  для досягнення  достатнього  рівня навченості  слухачі  кафедри  мовної підготовки  повинні:  здобути мовні знання;  сформувати каліграфічні навички написання  букв і буквосполучень  англійської  мови  як окремо,  так і в писемному мовленні та орфографічні навички написання слів відповідно  до  правил  використання письмових  знаків  у кожному конкретному  слові;  удосконалити мовну  усвідомленість особливостей техніки  письма англійською  мовою. Автор  статті  відібрав  і проаналізував 600 лексичних  одиниць  згідно з принципами  написання (фонетичним,  морфологічним, історичним), що стало підґрунтям для подальшої  методичної  класифікації лексичного  інструментарію.  Такий розподіл  навчального  матеріалу обумовив три його лакуни: 1) підпадає під  перенос(написання  практично не відрізняється);  2) спричиняє міжмовну  інтерференцію(є  часткова відмінність  у написанні в обох мовах); 3) потребує  здобуття  нових  знань і формування  нових  орфографічних навичок  у зв’язку  з цілковитою відмінністю в написанні, що дало змогу розробити  методологію  організації навчального  матеріалу  для швидшого та  ефективнішого  формування відповідних  рецептивно-репродуктивних навичок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-12