ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

  • Н.В. Гузь
  • В.В. Гузь

Анотація

Гузь Н.В., Гузь В.В. Особливості адаптації молодших школярів до навчання в середній ланці: психолого-педагогічний супровід. У даній статті розглянуто психологічні особливості адаптації молодших школярів до навчання в середній ланці. Виділено основні причини та зовнішні ознаки дезадаптації, компоненти „готовності до навчання в середній школі”, основні завдання психолого-педагогічного супроводу п’ятикласників.

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, готовність до навчання в середній школі, психолого-педагогічний супровід п’ятикласників.

 

 

Литература

 

Адаптація дітей в 1, 5, 10 класах / упоряд. Т.Червона. – К.: Шк. світ, 2008. – 128с. – (Бібіліотека «Шкільного світу»).

Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2000. – 198 с.

Беличева С.А. Диагностика школьной дезадаптации / под ред. С.А.Беличевой. – М., 1997. – 278 с.

Рогов Е.Н. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2-х кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 154-270.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: от рождения до 17 лет: Учеб. пособ. – 3 е изд. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 175 с.

Основи практичної психології / В.Панок, Н.Чепелєва, Т.Титаренко. – К., 2001. – 230с.

Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / под редакцией И.В.Дубровиной. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / [Ред. - сост. Л.А.Карпенко]; под общ. ред. А.В.Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – С. 31-32.

Ульянова Т.Л. Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности в общении / Т.Л.Ульянова // Начальная школа. – № 7. – 1996. – С.14-16.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н.В. Гузь
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
В.В. Гузь
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Номер
Розділ
Статьи