ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

  • Н.І. Грицина
  • І.М. Грицина

Анотація

Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових педагогічних підходів, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, що модернізують навчальний процес. На професійну підготовку майбутніх спеціалістів мають великий вплив сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Новітні розробки в навчанні із застосуванням комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають мультимедіа.

В роботі розглянуті особливості впровадження комп’ютерних технологій при викладанні дисциплін кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. При величезному різномаїтті мультимедійних навчальних систем, виділяються найбільш ефективні з них. За допомогою мультимедійних засобів проводяться як лекційні так і практичні заняття. В даній роботі наводяться приклади розроблених раніше відеоуроків з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для опанування інтерфейсів та методів моделювання графічних пакетів, таких як AutoCAD та Autodesk Inventor, що викладаються на кафедрі. Детальніше представлені відеорозробки, що дають можливість ознайомитись зі спеціальним середовищем в системі Autodesk Inventor для моделювання деталей, що виготовляються з листового матеріалу та оформлення їх креслеників.

Використання засобів мультимедіа допомагає не лише в процесі пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань. Практика показала, що в умовах зменшення аудиторних часів на вивчення дисципліни, використання відеоуроків в навчальному процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу, оскільки дає викладачу можливість реалізувати диференційований підхід до студента з різним рівнем підготовки до навчання. Заняття з використанням відеоуроків дають можливість організувати одночасно навчання студентів, які мають різні здібності та можливості.

Ключові слова: комп’ютерні технології, мультимедійні засоби, відеоуроки, листовий матеріал.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Грицина, Н., & Грицина, І. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА». Сучасні проблеми моделювання, (16), 98-104. https://doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/98/104